Bok om fargene og deres sjelsmagi

Om fargene og deres energier finnes det så mye mer enn det jeg favner i min blogg. Fargenes kraft og symbolikk er et vidt felt som nok mange har beskjeftiget seg med.

For meg er det en bok som skiller seg helt spesielt ut av mengden, da den tar for seg fargenes magi på et høyere plan, som er sjelens bevissthet. Den er skrevet av Cathrine Gyldenrose og heter «Fargenes sjelsmagi».

Dette er en fantastisk og healende bok om de syv farger og bevisstheter som vi arbeider med gjennom i livets ulike faser, der fargene er knyttet til chakraene. Boken gir dyp innsikt i fasene gjennom hver farge, og gir hjelp til å forstå hvor man selv befinner seg på sin utviklingsvei i forhold til den enkelte farge og bevissthet.

Den er beriket med mange svært vakre og dype meditasjonsøvelser på hver farge, kanalisert gjennom forfatteren og hennes mann Rafael Gyldenrose fra engler og mestre av lyset.

Boken kan med fordel leses fra perm til perm, hvilket kan sette i gang sterke prosesser og healing, og man kan bruke den som oppslagsverk eller guide for sitt indre arbeide med seg selv. Jeg slår stadig opp på en «tilfeldig» side, og det gir alltid verdifull guiding for meg, der og da. Se nærmere omtale av boken og andre bøker på www.gyldenrose.net. Boken kjøpes hos Kathrine Gyldenrose, ved å sende forespørsel på epost til kathrine.gyldenrose@gmail.com.